Rubinens behandslingshem

Rubinens HVB- och behandlingshem i Skara - En plats för förändring och ny början!

Vi tillhandahåller en evidensbaserad, helhetsorienterad behandling med målet att skapa balans och stödja en hälsosam, långsiktig framtid för våra klienter.

Behandlingshem missbruk

Vi tror på att erbjuda en individanpassad behandling, där varje persons unika behov och förutsättningar står i centrum. Vår passion: guida dig mot ett bättre, meningsfullt liv.

Verksamhet

Vi är ett HVB-hem, motivations- och omvårdnadsboende, som erbjuder mångsidig behandling för diverse diagnoser och missbruk.

Läs mer

Anhörig

Är du anhörig och söker stöd eller vägledning? Här hittar du mer information för att hantera denna utmanande period i livet.

Läs mer

Kunskapsbank

Vi har sedan 1996 hjälpt tusentals män och kvinnor med missbruks- och psykiska problem att ta steget mot ett bättre och friskare liv.

Läs mer

Är du orolig för att du eller någon nära kan vara beroende av droger? Gör vår test här!

Utforska missbrukets komplexa värld med vår samling av relevanta artiklar och råd.

Tillstånd, vårdformer och behandlingsalternativ

Rubinens HVB-hem och behandlingshem i Skara erbjuder flera vårdformer anpassade till klienters individuella behov, inklusive akutplacering, boende enligt SoL, skyddat boende, kontraktsvård enligt LVM §27 och Kvalitetslagen §34 samt stödboende.

Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla skräddarsydda omvårdnadstjänster och behandlingsmetoder, såsom utredningar, vårdplaner och metadon/subutexbehandling. Skyddat boende finns vid behov för att erbjuda en trygg miljö. Kontakta oss för mer information om placering på Rubinens HVB-hem.

Din tid på Rubinen

 • 1-4

  Ankomst

  Anpassning till rutiner och utarbetande av genomförandeplan. Många av våra klienter känner en känsla av lättnad och trygghet vid det här stadiet.

 • 5-8

  Första tiden

  Deltagande i samtal, aktiviteter och KBT. Ångest, skuld och skam kan uppstå när drogernas effekt minskar.

 • 9-12

  Halvvägs

  Fortsatta samtal, behandling och planering för boende, sysselsättning och läkarkontakter. Du har i regel känslor av ambivalens inför hemgång.

 • 13-16

  Självständighet

  Du känner ökad motivation och deltagande i aktiviteter och börja känna ett större självförtroende och självständighet. Nu börjar vi blicka framåt.

 • 17-20

  Separationsfas

  Nu börjar planering för livet efter Rubinen. Hantering av separationsångest och uppmärksamhet från personalen på eventuella problem. Vistelsen förlängs vid behov.

 • 21-24

  Sista tiden

  Praktiska förberedelser för framtiden, inklusive boende och möblering. Stöd från personalen för att möta livet utanför Rubinen.

Vi har totalt 19 platser och tar emot män och kvinnor i åldrarna 21-65 år.

Behandlingshem för missbruk och HVB-hem

Rubinens HVB-hem, beläget centralt i Skara, är ett behandlingshem som specialiserar sig på att hjälpa missbrukare och personer med psykiska och sociala problem att återhämta sig och skapa en stabil grund för att återgå till ett hälsosamt och drogfritt liv.

Rubinens grundades 1996 av Ulrika Brodén och verksamheten har sedan starten fokuserat på att erbjuda en säker, stödjande och terapeutisk miljö där våra klienter kan få den hjälp de behöver för att övervinna sina svårigheter och utveckla verktyg för att hantera utmaningar i framtiden.

HVB-hem för män och kvinnor

Målgruppen för vårt HVB-hem innefattar män och kvinnor i åldern 20-65 år, som kämpar med olika problem, inklusive men inte begränsat till:

Sociala problem, relationsproblem, kriminalitet, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, blandmissbruk, spelmissbruk, missbruk och psykiatri i kombination, dubbeldiagnoser, psykisk problematik, autism, Aspergers syndrom, ADHD, psykiska sjukdomar, personlighetsstörningar, Borderline, Metadon/Subutexbehandling, hedersrelaterat våld, våldsutsatt problematik

Vi erbjuder totalt 19 platser och tar emot män och kvinnor i åldrarna 21-65 år.

Evidensbaserad behandling

Personalen på Rubinens HVB-hem består av engagerade och kvalificerade individer som arbetar för att säkerställa en personcentrerad och evidensbaserad vård, däribland en KBT-terapeut, en psykiater/läkare, tre undersköterskor (skötare) och fem behandlingsassistenter. Kontakta oss idag för placeringsförfrågan.