Anhörig

Bli en del av dina nära och käras väg mot återhämtning

På Rubinens HVB-hem är vi medvetna om vikten av att involvera och stödja anhöriga i behandlingsprocessen för våra klienter.

Vi finns här för er

Som anhörig kan det vara utmanande att hantera känslor av oro, skuld och frustration, men det är viktigt att komma ihåg att er närvaro och stöd är ovärderliga för era närstående under deras behandlingsprocess. Genom att ta hand om er själva och delta aktivt i deras behandling kan ni hjälpa till att skapa en positiv och hoppfull atmosfär där återhämtning och personlig utveckling kan blomstra.

Vi förstår anhörigas centrala roll och erbjuder därför besökstider, stöd och samtal och möjlighet att delta på möten. Där kan du utbyta erfarenheter med andra och få vägledning. Kontakta oss för mer information om hur du som anhörig kan få information och hjälpa din anhörig.

Att vara anhörig till någon med ett missbruk eller beroende kan vara utmanande, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam.

Du är viktig

Vi uppmuntrar anhöriga att hålla kontakten med sina närstående under behandlingstiden. Kommunikation och besök är viktiga faktorer för att stärka banden mellan klienter och deras anhöriga, vilket kan bidra till en framgångsrik återhämtningsresa. Kontakta oss för att få information om hur ni bokar besök och vilka regler och restriktioner som gäller för att skydda alla inblandade.

Rubinens HVB-hem respekterar klienternas och anhörigas integritet och följer lagar och regler gällande sekretess. Om ni har frågor om hur vi hanterar sekretess eller vill få tillgång till relevant information om er närståendes behandling, tveka inte att kontakta oss.

Evidensbaserad vård, sekretess och integritet

På Rubinens HVB-hem strävar vi efter att använda evidensbaserade behandlingsmetoder, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), motivationssamtal och traumafokuserad terapi, för att säkerställa bästa möjliga resultat för våra klienter. Genom att förstå dessa metoder kan anhöriga känna sig tryggare och mer involverade i sina närståendes behandling.

Rubinens HVB-hem respekterar klienternas och anhörigas integritet och följer lagar och regler gällande sekretess. Om ni har frågor om hur vi hanterar sekretess eller vill få tillgång till relevant information om er närståendes behandling, tveka inte att kontakta oss.

Tillsammans kan vi hjälpa er och era nära och kära att nå en ljusare och mer hoppfull framtid. Rubinens HVB-hem är här för att stödja er under hela processen, och vi är dedikerade till att erbjuda en helhetslösning som involverar både klienter och anhöriga i behandlingsprocessen.

För att underlätta en smidig och trygg kommunikation mellan anhöriga och våra klienter har vi tydliga riktlinjer och rutiner. Dessa riktlinjer är utformade för att balansera behovet av anhörigkommunikation med klienternas behov av fokus och integritet under deras behandling. Det är viktigt att vi alla samarbetar för att skapa en stödjande miljö som främjar återhämtning och personlig utveckling.