Om oss

Om oss

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende som drivs i privat regi.

Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod. Vi tar emot klienter med beroendeproblematik och samsjuklighet..

Vi kan erbjuda

 • Familje och relationsterapeut samtal
 • KBT samtal
 • Kriminalitets program
 • Avslappningsmassage
 • ASI utredning
 • MI
 • Social träning
 • Nätverksarbete
 • ADL-träning
 • Individuella genomförandeplaner

Kvalitet

Egenkontroll som en del av det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet

Som en del av Rubinens egenkontroll genomförs en uppföljning och utvärdering kring både uppdragsgivares och klienters erfarenheter, synpunkter och bedömningar av insatsernas kvalitet. I pdf-länken nedan kan du läsa mer om detta..

Läs om vår egenkontroll >

Ägare, styrelse och ekonomi

Ägare till Rubinen AB är
Ulrika Brodén
sedan starten 1996.

Styrelsen består av:

 • Ulrika Brodén, Styrelseledamot
 • Urban Andersson, Styrelsesuppleant
 • Bo Spångberg, Huvudansvarig revisor.
 • Omsättningen september 2019 – augusti 2020 12.200.200:-