Kunskapsbank

Samsjuklighet är en form av komorbiditet