Vård

Rubinen arbetar vi med individuella vårdplaner, utformade utefter varje individs enskilda behov och förutsättningar. Behandlingen i sin helhet bygger på frivillighet.

Vi arbetar med individuella vårdplaner

Vi lägger stor vikt vid att skapa en familjär och trygg miljö där varje individ känner sig viktig.
Vi har en sällsynt förmåga att motivera och behandla klienter som historiskt haft en skeptisk hållning till behandling eller är vård trötta.

Vårt engagemang och tro på förändring kopplat till vedertagna metoder är vår väg till framgångsrik behandling.

Vi har önskemål om placeringar på tre till sex månader, men även här är det naturligtvis individuellt.

Behandlingen i sin helhet bygger på frivillighet

Vikten av att matcha metod med människan är grundläggande i vårt synsätt på vård. Vi utgår alltid ifrån individens förutsättningar och nuvarande problemnivå, då vi i samråd med klient arbetar fram en behandlingsplan som alla parter kan känna sig nöjda med.

Vid behov revideras behandlingsplanen tillsammans med klienten, detta för att möta de individuella behoven och skapa förutsättningar för goda behandlingsresultat.

Vi lägger stor vikt på att behandlingsrelationen skall bli så god som möjligt.  Vi uppnår detta genom att ha personal med adekvat utbildning och ett proffsigt förhållningssätt samt stort engagemang för att varje enskild klient skall uppnå just sina mål.

SecuraNova

All personal dokumenterar i SecuraNova, både social dokumentation och sjukvårdsinsatser

Vid placering behöver vi följande:

– Vårdplan
– Utredning
– Placeringsavtal
Vi önskar även regelbundna uppföljningsmöten.

Inskrivningsförfarande

  • Ansökan skickas direkt till Rubinen.

    Tillsynsmyndighet
    IVO 010-788 50 00