Personal

Rubinen värdesätter vi personal med lång erfarenhet och hög kunskapsnivå, för att kunna erbjuda den medmänskliga kontakten och framgångsrika behandlingsmetod som på sikt jämnar vägen för ett eget boende i samhället.

Ulrika Brodén

Föreståndare/Ägare
070-751 71 50

Ulrika Brodén är ägare och föreståndare på Rubinen sedan 1996. Utbildning: Omvårdnadsprogrammet, Familje och relationsorienterad behandlingsutbildning 45 hp, KBT Grund 15 hp, Sorgens uttryck i praktik och teori 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp vid Ersta Sköndals Högskola. Arbetsledarutbildning 3 block, MI-grund, Återfallsprevention och haschavvänjningsprogrammet. Utbildad NADA-terapeut och utför öronakupunktur. Ulrika har även Kris- och krisstöds utbildning, Trauma och PTSD utbildning samt Föreståndareutbildningen..

Malin Brodén

Samordnare/Behandlingsassistent
Malin Brodén har gått omvårdnadsprogrammet, Återfallsprevention, Kriminalitetsprogram, Haschavvänjningsprogram, MI-grund

Jeanette Lilja

Behandlingsassistent

Jeanette Lilja har Återfallsprevention, Kriminalitetsprogram, MI grund, stress och traumautbildning, praktisk pedagogikutbildning

Christian Gustafsson

Behandlingsassistent/Allt i allo

Christian Gustafsson har Återfallsprevention, Kriminalitetsprogram, Haschavvänjningsprogram, MI-grund

Emina Omerovic

Behandlingssekreterare/behandlingspedagog

Emina är utbildad behandlingspedagog.

Kerstin-Larsson-1024x683

Kerstin Larsson

Behandlingsassistent

Niclas Dyrendahl

KBT Terapeut/Behandlingsassistentt

Niclas Dyrendahl är diplomerad A-terapeut SJI inom alkohol- och drogområdet samt CRA. MI-Grund. Niklas har även Trauma och PTSD utbildning. KBT utbildning, Spelmissbruk.

Jari Rantanen

Kock

Kockutbildning storkök och restaurang

Emma Gustafsson

Behandlingsassistent